Video

Pháp, Ý- Thị trường rộng mở cho các mặt hàng Việt Nam

Ngày đăng: 2016-05-27 Lượt xem: 3360

Tuần hàng Việt Nam đã trở thành chương trình thường niên được Bộ Công Thương tổ chức từ năm 2011. Chương trình đã mang lại những hiệu quả nhất định, giúp doanh nghiệp Việt Nam quảng bá hàng hóa thông qua kênh phân phối siêu thị tại một số nước, giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa nhanh hơn. Nối tiếp những thành công ấy, từ ngày 28/5 đến ngày 5/6/2016, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại Pháp và Ý.