Video

Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia mạng phân phối nước ngoài

Ngày đăng: 2016-05-04 Lượt xem: 3783

Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài nhằm đẩy mạnh xuất khẩu vào hệ thống của các tập đoàn phân phối đa quốc gia; tăng kim ngạch, đa dạng chủng loại hàng hóa xuất khẩu; tăng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài trên tổng giá trị xuất khẩu của cả nước qua từng năm đó là những mục tiêu sẽ được thực hiện trong Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.Chương trình này đã và đang được Bộ Công Thương thực hiện như thế nào? Tất cả sẽ được đề cập đến trong chương trình Tiêu điểm Công Thương với chủ đề “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài”.