Video

Vận động Việt kiều hưởng ứng chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại thị trường Pháp

Ngày đăng: 2016-03-09 Lượt xem: 3146

Với gần 5 năm làm công tác Tham tán thương mại tại thị trường Pháp, ông Nguyễn Cảnh Cường đã có những kinh nghiệm nhất định đối với lĩnh vực thương mại tại thị trường này. Cùng với phong trào ủng hộ mạnh mẽ Chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị Việt Nam phát động, tại thị trường Pháp, chương trình này đã được triển khai rộng khắp tới Cộng đồng Việt kiều ở nước sở tại. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Cảnh Cường, Nguyên Tham tán Thương mại tại thị trường Pháp về nội dung này. Kính mời quý vị cùng theo dõi: