Kết nối phân phối hàng Việt_ẩn

Những mặt hàng có lợi thế xuất khẩu sang Úc

20/07/2016

Bên cạnh những mặt hàng mà nước ta có thể mạnh, thuộc tốp 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, những mặt hàng sau đây là những mặt hàng nước ta có lợi thế xuất khẩu đồng thời cũng là mặt hàng mà Úc có nhu cầu nhập khẩu trong thời gian vừa qua (2011-2015).

1. Túi xách, ví, vali, mũ & ô dù

ĐVT: triệu USD

2011

2012

2013

2014

2015

Thị phần 2015 (%)

Tăng bình quân (%)

   I

Dung lượng thị trường

2.231,9

II

Xuất khẩu của Úc

47,0

52,7

55,7

52,9

45,8

-0,6

III

Nhập khẩu của Úc

1.010,0

1.204,2

1.272,9

1.330,7

1.330,1

100,0

7,1

1

Trung Quốc

664,6

793,0

836,3

856,5

814,5

61,2

5,2

2

Italia

62,1

76,2

89,9

106,5

119,6

9,0

17,8

3

Pháp

67,4

74,3

75,2

73,7

80,4

6,0

4,5

4

Ấn Độ

42,6

40,8

42,5

48,2

51,7

3,9

5,0

5

Việt Nam

18,0

24,0

27,9

40,1

50,9

3,8

29,6

6

Hoa Kỳ

24,4

26,9

28,1

30,0

44,0

3,3

15,9

7

Hồng Công

29,2

33,4

29,7

30,0

25,1

1,9

-3,7

8

In-đô-nê-xia

7,6

13,1

12,1

10,3

14,8

1,1

18,0

9

Đài Loan

13,1

18,2

14,1

14,9

14,2

1,1

2,0

10

Tây Ban Nha

9,3

11,2

11,3

11,3

14,1

1,1

11,1

IV

Xuất khẩu của VN

1.284,8

1.518,6

1.933,1

2.535,7

2.874,9

22,3

Túi xách, ví, vali, mũ & ô dù là mặt hàng mà nước ta có lợi thế xuất khẩu thể hiện qua tốc độ tăng trưởng bình quân 2011-2015 là 22,3% và đạt tới hơn 2,8 tỷ USD năm 2015.

Hàng túi xách, ví, vali, mũ & ô dù của nước ta đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thị trường với bình quân năm 29,6% giai đoạn 2011-2015.

Hàng năm Úc nhập khẩu khoảng 1,3 tỷ USD trong khi Việt Nam mới chỉ đứng thứ 5 về thị phần, sau Trung Quốc Italia, Pháp và Ấn Độ.

Chi tiết xem tại đây.