Kết nối giao thương

Doanh nghiệp Algeria có nhu cầu mua bao bì

09/11/2022

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu khách hàng Algeria có nhu cầu mua bao bì.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể gửi catalogue giới thiệu công ty, sản phẩm đến Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ email dz@moit.gov.vn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria