Thông tin chi tiết về doanh nghiệp cũng như quy cách sản phẩm được đính kèm theo.
Quý doanh nghiệp có khả năng sản xuất cung cấp những sản phẩm trên có thể liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp Hà Lan theo thông tin dưới đây (và cc đến email: nl@moit.gov.vn để được hỗ trợ khi cần thiết).
Tên doanh nghiệp: FENTO Knee Protection B.V.
Địa chỉ: Johan Huizingalaan 400 1066 JS Amsterdam
Website: www.fentokneeprotection.com
Người liên hệ: Alex Crick - Head of Operations
Điện thoại: +31 (0) 622 242 453
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tạ Hà Lan.