Kết nối giao thương

Doanh nghiệp Thụy Điển cần mua

16/11/2020

Doanh nghiệp Thụy Điển cần mua các sản phẩm tre nứa để hỗ trợ cho ngành trồng trọt

Doanh nghiệp Thụy Điển cần mua các sản phẩm tre nứa để hỗ trợ cho ngành trồng trọt

Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua các sản phẩm tre nứa (bamboo cane, tonkins, bamboo splits) để hỗ trợ cho ngành trồng trọt (giá đỡ, que/cọc chống). Doanh nghiệp có nhu cầu kết nối xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển se@moit.gov.vn trước ngày 30/11/2020.