Kết nối giao thương

Công ty tại Hoa kỳ có nhu cầu tìm đối tác cung cấp một số mặt hàng động cơ điện nhỏ và lưỡi cắt nhỏ

03/09/2020

Một công ty tại Hoa Kỳ cần tìm đối tác cung cấp một số mặt hàng động cơ điện nhỏ và lưỡi cắt nhỏ. Chi tiết cụ thể dưới đây

Công ty Brightworks Technology, Inc: - Địa chỉ tại 2794 Loker Avenue West, Ste 101/102, Carlsbad, CA 92010, USA - Người liên hệ: Ông Robert Carl, President - Email: rob.carl@brightworks-usa.com - Điện thoại: + 1 858-275-6423 ext 101; Direct: +1 858-397-5305 - Fax: + 1 858-225-6814