Kết nối giao thương

Công ty Israel tìm nhà sản xuất hàng dệt underwear thể thao ở Việt Nam

01/09/2020

Công ty Israel dưới đây có chi nhánh tại Mỹ và nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Hiện tại, Công ty này muốn dịch chuyển sản xuất sang thị trường Việt Nam, muốn hợp tác đầu tư liên doanh với đối tác Việt Nam để sản xuất hoặc đặt hàng đối tác Viêt Nam sản xuất các loại sản phẩm underwear hàng dệt thể thao (như trong ảnh gửi kèm) để xuất khẩu sang Israel, Mỹ và các thị trường khác. Công ty Israel muốn hợp tác với đối tác Việt Nam có nhà máy sản xuất và có kinh nghiệm làm thương mại quốc tế.

Chi tiết như trong brochure gửi kèm hoặc liên hệ trực tiếp: Ms. Sivan Abuhav Managing Director North America Email: sivan@ikarltd.com Website: www.ikarltd.com Điện thoại tại Israel: +972 505566867 Điện thoại tại Mỹ: + 929-420-4111; + 646-757-4778