Kết nối phân phối hàng Việt

Từ 11⁄9⁄2018: Thay đổi trong quy định nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào Australia

05/09/2018

Kể từ ngày 11⁄9⁄2018, khi nhập khẩu vào Australia, mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ, bao gồm cả bao bì và các vật liệu dùng để chèn lót làm bằng gỗ, sẽ phải đảm bảo một số yêu cầu mới về quy trình xử lý hợp chất sulphuryl fluoride.

Trước khi nhập khẩu vào Australia, các nhà nhập khẩu lựa chọn hình thức xử lý khử trùng lô hàng bằng hợp chất sulphuryl fluoride phải đảm bảo một số điều kiện về nhiệt độ, thời gian và nông độ tối thiểu, Thương vụ Việt Nam tại Australia trích thông báo từ Bộ Nông nghiệp nước này.

Theo đó, hàng hóa hoặc phải được để nhiệt độ từ 20 độ C trở lên trong tối thiểu 48 giờ đồng hồ với nồng độ tối thiểu là 29g/m3 (đạt mức CT tối thiểu là 3.000g-h/m3), hoặc phải được để ở nhiệt độ hàng hóa từ 30 độ C trở lên trong tối thiểu 24 giờ đồng hồ với nồng độ tối thiểu là 41g/m3 (đạt mức CT tối thiểu là 1.400g-h/m3).

Đối với hàng hóa được xử lý tại các quốc gia trừ Italy, Bộ Nông nghiệp Australia sẽ chấp nhận các bằng chứng về việc xử lý được thể hiện trên giấy chứng nhận được phát hành bởi tất cả nhà cung cấp dịch vụ xử lý thương mại, hoặc trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Bộ Nông nghiệp Australia sẽ tiếp tục chấp nhận việc xử lý khử trùng bằng hợp chất sulphuryl fluoride đối với gỗ và các sản phẩm từ gỗ hiện được quy định theo BICON (Bộ quy tắc nhập khẩu an toàn sinh học của Australia). Ngoài ra, khung thời gian đối với việc xử lý trước khi xuất khẩu sẽ không thay đổi.

Trong 7 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam sang Australia đạt 101,05 triệu USD, chiếm khoảng 2,08% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này. Riêng tháng 7, con số này đạt 16,76 triệu USD, giảm 4,8% so với tháng trước đó.