Kết nối phân phối hàng Việt_ẩn

Kinh tế Úc trong năm 2017

20/01/2017

Năm 2017 kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng chậm lại, dự kiến GDP toàn cầu tăng 2,6%. GDP của Úc cũng sẽ tăng chậm lại dự kiến tăng khoảng 2,1% nhưng kinh tế Úc vẫn chưa có dấu hiệu sẽ rơi vào khủng hoảng trong vài năm tới nhờ có những yếu tố nội tại làm bệ đỡ cho sự tăng trưởng trong điều kiện nền kinh tế thế giới và trong nước gặp không ít khó khăn.

Tổng mức doanh thu hàng hóa và dịch vụ toàn xã hội của Úc năm 2016 ước đạt 2.030 tỷ AUD trong đó thu từ tiêu dùng chiếm phần lớn nhất với 63%, từ đầu đầu tư vốn chiếm 21% và từ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ chiếm 16%.

Tiêu dùng là bệ đỡ vững chắc của nền kinh tế Úc: Nền kinh tế Úc chủ yếu và trước hết là dựa vào tiêu dùng, chiếm 63% tổng mức doanh thu toàn xã hội trong đó tiêu dùng của hộ gia đình, chiếm xấp xỉ một nửa tổng mức doanh thu toàn xã hội (48%), tiêu dùng của chính quyền Liên bang chiếm 6% và tiêu dùng của chính quyền các Bang và lãnh thổ chiếm 9%. Trong suốt 6 thập kỷ qua, mức tiêu dùng liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước, chưa có năm nào giảm. Đây là nguyên nhân chính lý giải vì sao kinh tế Úc phát triển liên tục mà không bị suy thoái cho dù kinh tế thế giới trải qua các đợt khủng hoảng kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế không quá lệ thuộc vào đầu tư: Tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội là khá thấp, chỉ chiếm 21% tổng mức doanh thu toàn xã hội trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân cho sản xuất chiếm 11%, vốn đầu tư cho nhà ở chiếm 6% và còn lại 4% là vốn đầu tư của nhà nước hay còn gọi là của Chính phủ. Đây là điểm có thể thấy kinh tế Úc tăng trưởng mà không phụ thuộc quá lớn vào đầu tư. Mặc dù ngành khai khoáng của Úc gặp nhiều khó khăn trong khoảng 3-4 năm qua cụ thể là tổng mức vốn đầu tư năm 2016 đã giảm khoảng 4,5% so với năm ngoái nhưng vẫn chưa đủ để làm cho nền kinh tế Úc rơi vào suy thoái. Theo đánh giá tổng mức vốn đầu tư phải giảm khoảng 8% trong năm tài chính 2016-2017 hoặc 2017-2018 thì mới có thẩy đẩy nền kinh tế Úc đi vào suy thoái. Ngay cả khi gặp khó khăn, Chính phủ Úc cũng sẽ có đủ điều kiện để tăng mức đầu tư, hiện chỉ mới chiếm 4%, trong đó có đầu tư cho cơ sở hạ tầng để ngăn chặn suy thoái xảy ra.

Doanh thu xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ vẫn tăng trưởng đều đặn và vẫn đạt tốc độ tăng 6% mỗi năm trong vài năm gần đây. Mặc dù xuất khẩu hàng hóa sút giảm nhưng nhờ doanh thu xuất khẩu dịch vụ vẫn tăng trưởng mạnh mẽ trong đó có xuất khẩu dịch vụ giáo dục và du lịch nên doanh thu xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ vẫn tiếp tục tăng bất chấp những khó khăn nội tại của nền kinh tế Úc và kinh tế thế giới.