Đầu tư

Các quan chức APEC họp tại Cebu để thúc đẩy sự thịnh vượng chung cho toàn châu Á – Thái Bình Dương

27/08/2015

Các quan chức từ 21 nền kinh tế thành viên APEC sẽ nhóm họp tại thành phố cảng Cebu, Phi-líp-pin trong khoảng thời gian 2 tuần tới để thúc đẩy những biện pháp tích cực mới nhằm cải thiện tăng trưởng và thúc đẩy thương mại tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và đảm bảo rằng các bên có thể hưởng lợi từ các biện pháp này.

Cuộc họp cấp cao nhất là Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ 3 (SOM3) sẽ diễn ra vào ngày 05 và 06 tháng 9 năm 2015 do Đại sứ Laura Q. Del Rosario – Thứ trưởng ngoại giao Phi-líp-pin – làm chủ tọa. Cuộc họp sẽ được xây dựng dựa trên kết quả của một loạt hoạt động trao đổi kỹ thuật trong khuôn khổ 20 nhóm chuyên gia về chính sách của APEC, cũng như cân nhắc các ý kiến của Hội đồng Tư vấn Doanh nhân APEC, các quan sát viên chính thức và các đối tác khác.

Tiến sĩ Alan Bollard, Giám đốc điều hành Ban thư ký APEC cho biết, hội nhập kinh tế khu vực là chủ đề quan trọng trong chương trình nghị sự lần này, khi mà các rào cản tiềm tàng đối với việc thành lập một Khu vực thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP) đang dần hiện hữu một cách rõ nét. Do vậy, các nền kinh tế thành viên APEC đang tìm cách đưa ra lộ trình chi tiết nhằm đạt được mục tiêu này. Ưu tiên hiện nay của APEC là việc xác định các vấn đề mới nổi cần đưa vào FTAAP nhằm thúc đẩy tăng trưởng thế hệ mới. Các nền kinh tế thành viên APEC sẵn sàng dỡ bỏ các rào cản nhằm thúc đẩy sự tham gia sâu và rộng hơn vào thương mại và phát triển kinh doanh xuyên biên giới để giảm thiểu sự bất bình đẳng.

Các quan chức sẽ tiến hành soạn thảo một nghiên cứu chiến lược chung về các vấn đề liên quan đến sự hình thành FTAAP do Trung Quốc và Hoa Kỳ chủ trì. Nghiên cứu này sẽ được xây dựng dựa trên các điều khoản tham chiếu đã được các nền kinh tế thành viên APEC nhất trí vào hồi tháng 5 năm nay. Nâng cao năng lực và trao đổi thông tin về các hiệp thương mại khu vực và yêu cầu nội địa hóa sẽ thúc đẩy tiến độ của FTAAP.

Thu nhập và mức sống ngày càng tăng tại các thị trường mới nổi tại châu Á – Thái Bình Dương đã và đang thúc đẩy tiêu thụ trong nước và các nguồn tăng trưởng mới, tuy nhiên cũng mang lại các thách thức về kinh tế. Do vậy, các nỗ lực tập thể nhằm giải quyết những nguy cơ biến động, thiết lập các cộng đồng bền vững và có khả năng phục hồi cao sẽ là trọng tâm của chương trình nghị sự APEC năm nay.