Đầu tư

Đánh giá những vấn đề chưa hợp lý trong sử dụng vốn ODA

29/05/2020

Cụ thể, Báo điện tử Vietnamnet nêu thông tin Kiểm toán chuyên đề các dự án sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều vấn đề gây bức xúc trong việc sử dụng vốn vay ODA, quy định nhiều ràng buộc bất lợi như chi phí tư vấn, chuyên gia, quy định về nhà thầu, lựa chọn nhà thầu làm cho các dự án sử dụng ODA tưởng rẻ hóa đắt.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về một số thông tin nêu tại Báo điện tử Vietnamnet và Báo điện tử VTV News.

Cụ thể, Báo điện tử Vietnamnet nêu thông tin Kiểm toán chuyên đề các dự án sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều vấn đề gây bức xúc trong việc sử dụng vốn vay ODA, quy định nhiều ràng buộc bất lợi như chi phí tư vấn, chuyên gia, quy định về nhà thầu, lựa chọn nhà thầu làm cho các dự án sử dụng ODA tưởng rẻ hóa đắt.

Về vấn đề nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo đánh giá về những vấn đề chưa hợp lý trong sử dụng vốn ODA và đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo điện tử VTV News nêu thông tin toàn cầu hóa do Trung Quốc lãnh đạo sắp đi đến hồi kết và xu hướng đảo ngược toàn cầu hóa trở lên rõ hơn. BNP Paribas mới công bố báo cáo về tác động từ sự thay đổi của mô hình toàn cầu hóa do Trung Quốc dẫn dắt đến các nước. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra thông tin báo cáo của BNP Paribas và nghiên cứu, tham khảo./.

Nguồn: https://dangcongsan.vn/