Đầu tư

Đầu tư hơn 97 tỷ đồng mở rộng cổng thông tin 1 cửa quốc gia

03/11/2020

Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan (bên mời thầu) thuộc Tổng cục Hải quan vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc Dự án Mở rộng cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN với tổng mức đầu tư 97,8 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.

 Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan (bên mời thầu) thuộc Tổng cục Hải quan vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc Dự án Mở rộng cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN với tổng mức đầu tư 97,8 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.

Description: Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2020 sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Mở rộng cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN (giá gói thầu 86,1 tỷ đồng); thời gian thực hiện hợp đồng 275 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định.

(Nguồn: https://baodauthau.vn/)