Đầu tư

Phiên họp của Tổ công tác cấp cao Việt – Nga về các dự án đầu tư ưu tiên

27/03/2019

Thực hiện thỏa thuận tại Khóa họp lần thứ 21 Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, ngày 26 tháng 3 năm 2019 tại Hà Nội, hai bên đã tiến hành Phiên họp của Tổ Công tác cấp cao Việt – Nga về các dự án đầu tư ưu tiên ở cấp Phó Chủ tịch, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, Ông Hoàng Quốc Vượng, và Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế LB Nga, Ông Azer Talybov, đồng chủ trì.

Phát biểu tại Phiên họp, hai Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò của Tổ công tác giữa hai nước trong việc thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư Việt – Nga. Hai Bên cũng ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên của Tổ Công tác trong việc nhanh chóng nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình hợp tác, bên cạnh đó, nhấn mạnh sự chủ động tích cực của doanh nghiệp hai nước trong việc triển khai các dự án để đảm bảo tiến độ.

Tại Khóa họp 20 của Ủy ban, 17 dự án đã được thông qua, trong đó 01 dự án đã được hoàn thành, 10 các dự án còn lại đang trong quá trình triển khai. Hai bên đã quyết định loại bỏ các dự án mà không có tiến triển để tập trung nguồn lực vào các dự án đang có tiến triển tốt.

Hai Bên đã thảo luận về việc đưa các dự án mới vào Danh mục các dự án đầu tư ưu tiên. Sau phiên thảo luận với sự tích cực tham gia của đại diện các Bộ, ngành, doanh nghiệp, hai Bên đã thống nhất được 08 dự án mới trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, xây dựng và dịch vụ… Danh mục các dự án đầu tư ưu tiên năm 2019 giữa hai nước sẽ được thông qua bởi Chủ tịch của Tổ Công tác cấp cao do Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga vào ngày 27 tháng 3 năm 2019.

          Hai Thứ trưởng nhấn mạnh, việc triển khai các dự án sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự quyết tâm của doanh nghiệp hai nước, bên cạnh đó, các cơ quan bộ ngành của hai nước sẽ cố gắng tạo điều kiện để các dự án được triển khai hiệu quả, mang đến lợi ích cho cả hai Bên. Tuy nhiên, hai bên nhất trí, để Tổ Công tác cấp cao có thể hoạt động được hiệu quả, cần phải có Tổ Giám sát với đại diện của các Bộ, ngành liên quan của hai Bên nhằm tiếp nhận thông tin từ doanh nghiệp để kịp thời báo cáo lên Lãnh đạo hai nước, sớm xử lý các vướng mắc và khó khăn cho doanh nghiệp.

Hiện nay, những lĩnh vực ưu tiên hợp tác Việt – Nga đang tập trung chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, viễn thông… Để cho các dự án này hoạt động được hiệu quả hơn, hai Bên đã nhất trí đẩy mạnh cơ chế giám sát, tham vấn chính sách, trao đổi thông tin quản lý nhà nước, thông tin dự án… Đặc biệt, phía Nga đã đề nghị Việt Nam nghiên cứu khả năng thành lập Quỹ chung Nga-Việt để cấp vốn cho các dự án trên lãnh thổ của hai nước.

          Kết thúc buổi họp, hai bên đã sơ bộ thống nhất được danh mục cập nhật các dự án đầu tư ưu tiên Việt – Nga, đồng thời kiến nghị một số nội dung cần có ý kiến của các Bộ trưởng trong phiên họp cấp Chủ tịch Tổ công tác vào hôm sau.