Đầu tư

Thúc đẩy các dự án đầu tư Việt Nam - Lào

21/12/2018

Tháo gỡ các khó khăn trong quá trình đầu tư sang hai nước, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ và có hiệu quả hơn nữa việc triển khai dự án của doanh nghiệp Việt Nam - Lào….là nhấn mạnh được đoàn Công tác Việt Nam - Lào đưa ra, trong cuộc họp chuẩn bị nội dung cho kỳ họp UBLCP Việt Nam - Lào lần thứ 41, vừa diễn ra tại Lào vào tháng 12⁄2018. Đoàn công tác phía Việt Nam, do Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung làm Trưởng đoàn.

Tại Cuộc họp, hai bên đã tập trung trao đổi, thảo luận  đến một số vấn đề cần hợp tác, hỗ trợ nhau triển khai thời gian sắp tới. Trong lĩnh vực đầu tư, hai bên cũng thỏa thuận thúc đẩy những nội dung trọng tâm.

Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai có hiệu quả Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Lào về Khuyến khích và Bảo hệ đầu tư ký ngày 14/01/1996 và Nghị định thư sửa đổi Hiệp định này ký ngày 19/12/2012; phối hợp tuyên tuyền rộng rãi những quy định, quy chế, luật pháp liên quan đến đầu tư của Việt Nam và Lào.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệp về chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt Nam  đầu tư sang Lào và ngược lại; có chính sách hỗ trợ thiết thực trên tinh thần quan hệ đặc biệt giữa hai nước với các doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Chính phủ Lào đẩy mạnh tạo điều kiện ưu đãi, nhằm tạo lợi  cho các dự án lớn, trọng điểm của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, đặc biệt là các dự án triển khai ở vùng sâu, xa, khó khăn; rà soát các quy định, cơ chế về thời gian thực hiện đầu tư thủy điện, khai khoáng nhằm phù hợp với tình hình  mới.

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa Lãnh đạo Chính phủ Lào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, rà soát các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào để hỗ trợ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhấn mạnh tăng cường hợp tác về thương mại, thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch song phương hai nước…

Hiện doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang Lào với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt khoảng 4,1 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ 3 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Lào. Riêng trong năm 2018, có 08 dự án của nhà đầu tư Việt Nam triển khai tại Lào, với vốn đăng ký 95 triệu USD (tăng 2,6 lần so với năm 2017).