Đầu tư

Quảng Ninh: Những giải pháp sáng tạo trong thu hút FDI

08/11/2018

Quảng Ninh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nghiên cứu, đánh giá lại môi trường, chính sách thu hút đầu tư và đặc biệt là có những sáng tạo đột phá để tạo sức hấp dẫn cho môi trường kinh doanh của tỉnh, thúc đẩy thu hút FDI.

Quảng Ninh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nghiên cứu, đánh giá lại môi trường, chính sách thu hút đầu tư và đặc biệt là có những sáng tạo đột phá để tạo sức hấp dẫn cho môi trường kinh doanh của tỉnh, thúc đẩy thu hút FDI. Để tạo môi trường cho các doanh nghiệp đầu tư, Quảng Ninh đã tích cực xây dựng nhiều đề án lớn với các giải pháp đột phá được Trung ương ghi nhận và đánh giá cao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế chung của cả nước như đưa nội dung về Khu hành chính - kinh tế đặc biệt vào Hiến pháp 2013; Dự thảo Nghị định về hoạt động kinh doanh casino; Nghị định về đầu tư theo hình thức công - tư...

Năm 2012, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh (IPA Quảng Ninh). Đây là tổ chức chuyên trách trực thuộc UBND tỉnh làm công tác xúc tiến và hỗ trợ các nhà đầu tư. IPA Quảng Ninh hoạt động theo mô hình chuẩn quốc tế, với vai trò thực hiện chiến lược dài hạn thay vì ngắn hạn trong quá trình chuyển đổi tập trung thu hút đầu tư.

Cùng với đó, Quảng Ninh đã xây dựng và ban hành một số chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư, như: Chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh (hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, đầu tư hệ thống xử lý nước thải, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động tại các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp, khu kinh tế); hỗ trợ các doanh nghiệp trong triển khai ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất kinh doanh; hỗ trợ về vốn tín dụng…

Để cải thiện môi trường đầu tư, Quảng Ninh đã tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng kinh tế. Việc kết nối đồng bộ từ tỉnh lộ, quốc lộ, đường cao tốc, cảng biển, sân bay, đã và đang tạo sức hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Quảng Ninh.

Cùng với đó, Quảng Ninh cũng đã sớm hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu xúc tiến đầu tư Quảng Ninh; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về xúc tiến đầu tư, chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm, hệ thống hóa và chuyên nghiệp hóa các ấn phẩm, tài liệu xúc tiến đầu tư theo chuẩn quốc tế...

Từ chỗ đứng ở tốp giữa về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và tốp cuối về chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), đến nay Quảng Ninh đã vươn lên đứng đầu các chỉ số này. Chất lượng điều hành kinh tế của Quảng Ninh cũng được xếp hạng nằm trong các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước. Qua đó, tiếp tục tạo được niềm tin của các nhà đầu tư khi đến với tỉnh, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.

Thời gian tới, Quảng Ninh sẽ chú trọng thu hút đầu tư theo hướng có chọn lọc, trong đó ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao thân thiện với môi trường; khuyến khích và ưu đãi đối với đầu tư nước ngoài vào những loại hình dịch vụ chất lượng cao; xây dựng hạ tầng giao thông đảm bảo kết nối nhanh hơn với khu vực và quốc tế, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như: TP Hạ Long, KKT Vân Đồn và Móng Cái... Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, coi du lịch, dịch vụ là mũi nhọn trong giai đoạn 2016-2020.

Song song với đó là đa dạng hoá các hình thức đầu tư để huy động và nâng tỷ trọng của vốn FDI vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, Quảng Ninh tiếp tục khuyến khích đầu tư theo hình thức BT, BOT, đồng thời chỉ đạo nghiên cứu và triển khai mô hình đầu tư hợp tác công tư (PPP). Xác định rõ địa bàn trọng điểm, đối tác, nhà đầu tư chiến lược trong giai đoạn sắp tới để xúc tiến đầu tư. Thị trường mục tiêu là các nước: Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, châu Âu, Trung Đông…

Tổng hợp