Đầu tư

Hậu Giang mời gọi đầu tư vào 6 dự án trọng điểm

22/11/2018

Đây là sáu dự án lớn thí điểm ưu tiên rút ngắn trình tự thủ tục đầu tư, với thời gian ban hành quyết định chủ trương đầu tư trong vòng 7 ngày kể từ khi nhà đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ông Lê Tiến Châu, đây là sáu dự án lớn thí điểm ưu tiên rút ngắn trình tự thủ tục đầu tư, với thời gian ban hành quyết định chủ trương đầu tư trong vòng 7 ngày kể từ khi nhà đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Đó là dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A, diện tích 100ha, tổng mức đầu tư 500 tỉ đồng; dự án khu tái định cư, dân cư cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A, diện tích 43,7ha, tổng mức đầu tư 350 tỉ đồng; dự án khu đô thị mới thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, diện tích 102ha, tổng mức đầu tư 816 tỉ đồng; dự án Cánh đồng mẫu lớn xã Vị Thanh, huyện Vị Thuỷ (nhà đầu tư và người dân hợp tác), diện tích 216ha, tổng mức đầu tư 216 tỉ đồng; dự án vùng nông nghiệp kỹ thuật cao xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, diện tích khoảng 209ha, tổng mức đầu tư 418 tỉ đồng; dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp kho tàng bến bãi Tân Tiến, diện tích khoảng 56,08ha, tổng mức đầu tư 280 tỉ đồng.

Image result for Hậu Giang thu hút đầu tư

Ngoài 6 dự án này, Hậu Giang còn ưu tiên kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp - công nghệ cao. Tỉnh đang xây dựng chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang theo quy định tại Nghị định số 57/2018 ngày 17-4-2018 và số 98/2018 ngày 5-7-2018 của Chính phủ. Các đường dẫn vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đang được triển khai.

Hậu Giang cũng đang mời gọi đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ dọc theo tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp; làm du lịch sinh thái ở chợ nổi Ngã Bảy, khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và Trung tâm nông nghiệp Mùa xuân.

Theo ông Lê Tiến Châu, tỉnh Hậu Giang có 7/8 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ.

Đầu tư ở các huyện Long Mỹ, Vị Thủy, Châu Thành, Phụng Hiệp, Châu Thành A và thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, nhà đầu tư được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng chín năm tiếp theo; được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong vòng 15 năm đối với thu nhập của doanh nghiệp; miễn thuế đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 11 năm kể từ ngày đưa dự án vào hoạt động.

Đầu tư vào thành phố Vị Thanh, nhà đầu tư được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng bốn năm tiếp theo; hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 17% trong vòng 10 năm; miễn thuế đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong vòng bảy năm từ ngày hoạt động.

Nếu nhà đầu tư đến Hậu Giang đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt ưu đãi (nông nghiệp, công nghệ cao…) sẽ được hưởng thêm một số chính sách của Chính phủ quy định như miễn 100% tiền thuê đất, miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất.

Tổng hợp