Đầu tư

6,2 triệu USD nâng cấp hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

04/05/2018

Chiều ngày 3⁄5, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã ký biên bản thỏa thuận về dự án “Nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”. Dự án được triển khai trong 4 năm, từ 2018-2021.

Dự án có tổng vốn 6,2 triệu USD, trong đó, Chính phủ Hàn Quốc tài trợ cho Việt Nam khoản viện trợ không hoàn lại 5,5 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 700 nghìn USD.

Hệ thống thông tin về đầu tư được Bộ KH&ĐT xây dựng trong giai đoạn 2008-2011 theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008. Hệ thống được chính thức đưa vào vận hành từ ngày 1/7/2015 theo quy định của Luật Đầu tư 2014. Tuy nhiên, do kinh phí và nguồn lực hạn chế nên hệ thống mới đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản, còn nhiều hạn chế, bất cập, đòi hỏi cần được nâng cấp, chỉnh sửa để đáp ứng yêu cầu xây dựng và vận hành.

Với những yêu cầu trên, dự án “Nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ sẽ tập trung hỗ trợ cho Bộ KH&ĐT trong việc nâng cấp toàn diện hệ thống thông tin nói trên- Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng cho biết.

Ông Kim Jinoh - Giám đốc KOICA Việt Nam thông tin, hiện đã có 6.800 dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam, Hàn Quốc cũng là quốc gia dẫn đầu trong đầu tư tại Việt Nam. Sau lễ ký này, hai bên sẽ thực hiện một loạt các thủ tục thực hiện dự án, đồng thời lựa chọn đơn vị thực hiện dự án, tạo thuận lợi cho Việt Nam trong thu hút đầu tư từ Hàn Quốc nói riêng và FDI nói chung.