Đầu tư

5 tháng, Hà Nội thu hút 860 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài

28/05/2018

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, trong 5 tháng đầu năm nay, Hà Nội đã thu hút 860 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài.

Trong đó cấp mới 225 dự án vốn đầu tư đăng ký mới 529,2 triệu USD; tăng vốn 48 lượt dự án, vốn đầu tư đăng ký tăng hơn 131 triệu USD; chấp thuận góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam 226 lượt, với tổng vốn đăng ký đạt 199,52 triệu USD.

Thông tin trên được ông Nguyễn Mạnh Quyền đưa ra tại cuộc họp giao ban UBND thành phố Hà Nội sáng nay 28/5. Theo đó, các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách ước thực hiện 27 dự án, tổng mức đầu tư đạt 27.000 tỷ đồng; có 13 dự án điều chỉnh quy mô vốn, tăng 1,98 nghìn tỷ đồng.

Trong 5 tháng đầu năm, thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư thêm 1 dự án PPP với tổng mức đầu tư hơn gần 1.410 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đầu tư theo hình thức PPP đang thực hiện lên 12 dự án, tổng mức đầu tư  28.337 tỷ đồng.

Cũng theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong 5 tháng, Hà Nội tiếp tục duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng. Có 9.420 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 97,5 nghìn tỷ đồng (giảm 1% về số lượng và tăng 36% về vốn so với cùng kỳ); lũy kế đến nay trên địa bàn thành phố có 241 nghìn doanh nghiệp.