Đầu tư

Xúc tiến đầu tư đối với các dự án hạ tầng dịch vụ logistics

07/04/2018

Phát triển kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ với kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, kết cấu hạ tầng thương mại - dịch vụ văn minh, hiện đại; đưa Hà Nội trở thành một đầu mối logistics quan trọng của vùng, cả nước và khu vực là mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch của UBND TP Hà Nội về phát triển hoạt động logistics trên địa bàn Thành phố năm 2018.

Theo đó, UBND TP yêu cầu rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu và các Quy hoạch ngành cũng như các Kế hoạch triển khai quy hoạch để bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cơ cấu sản xuất phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics, tích hợp sâu dịch vụ logistics trong chiến lược phát triển ngành.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính; ứng dụng CNTT trong qụản lý hành chính, giải quyết các cách thủ tục hành chính (mức độ 3, 4) nhanh chóng, thuận tiện ở tất cả các khâu, trọng tâm là các lĩnh vực: công thương, hải quan, thuế, giao thông vận tải.

Cụ thể hóa Quy hoạch các Trung tâm logistics và cơ sở hạ tầng phục vụ dịch vụ logistics trên địa bàn; tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ 14 dự án hạ tầng dịch vụ logistics đã có chủ đầu tư/nhà đầu tư và tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư đối với các dự án hạ tầng dịch vụ logistics khác theo quy hoạch.

Nghiên cứu xây dựng phương án định hướng phát triển hạ tầng dịch vụ logistics trên địa bàn Hà Nội theo nguyên tắc ưu tiên dành quỹ đất và phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực để xây dựng và khai thác hiệu quả hạ tầng logistics; tiếp tục xây dựng các trung tâm logistics quy mô nhỏ hơn, chú trọng phát triển hệ thống kho bãi chuyên dụng, kho lạnh.

Thành phố phối hợp các viện, trường đại học xây dựng chương trình, tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về logistics cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp; phổ biến, tuyên truyền về các tập quán, luật pháp quốc tế, các điều khoản Hiệp định thương mại quốc tế liên quan đến logistics; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, xử lý tranh chấp liên quan đến hoạt động logistics…