Đầu tư

Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tiếp tục tăng

31/10/2018

Trong 10 tháng có 35 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng năm nay có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 297,4 triệu USD; 26 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 47,1 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 10 tháng năm 2018 đạt 344,5 triệu USD, trong đó lĩnh vực tài chính, ngân hàng đạt 105,8 triệu USD, chiếm 30,7% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 68,4 triệu USD, chiếm 19,9%; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 45,9 triệu USD, chiếm 13,3%.

Trong 10 tháng có 35 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là nước dẫn đầu với 97,6 triệu USD, chiếm 28,3% tổng vốn đầu tư; Ô-xtrây-li-a 50,3 triệu USD, chiếm 14,6%; Xlô-va-ki-a 35,9 triệu USD, chiếm 10,4%.

Những yếu tố thu hút các nhà đầu tư Việt nam tới thị trường Lào là do hai nước gần gũi về địa lý, do đó hoạt động trao đổi về kinh tế cũng như đi lại, xuất nhập khẩu hàng hóa, lao động giữa hai nước rất thuận lợi.  Các doanh nghiệp nhà đầu tư khi đến đầu tư tại Lào cũng nhận được nhiều chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư, xuất khẩu sang Lào. Ngoài ra, theo nghị định sửa đổi về các đặc khu kinh tế và khu kinh tế chuyên biệt (SEZs), Vientiane Saysettha Development Zone, được Chính phủ Lào ban hành mới đây, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được hưởng một loạt các ưu đãi về hoãn thuế.