Đầu tư

Samsung sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam

31/10/2018

Samsung sẽ tiếp tục đầu tư dài hạn và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Chiều tối ngày 30/10/2018, tiếp ông Lee Jae Yong, Phó chủ tịch Tập đoàn Samsung đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tập đoàn Samsung tiếp tục mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động tại Việt Nam, không chỉ là “cứ điểm sản xuất lớn nhất toàn cầu tại Việt Nam”, mà hướng tới “cứ điểm chiến lược lớn nhất toàn cầu tại Việt Nam”.

Theo Thủ tướng, thì bên cạnh lĩnh vực lắp ráp, sản xuất sản phẩm điện tử, Samsung mở rộng đầu tư vào những ngành sản xuất quan trọng mà Tập đoàn có thế mạnh, như nghiên cứu - phát triển lĩnh vực bán dẫn, đầu tư cơ sở hạ tầng, năng lượng…

Thủ tướng cũng đề nghị Samsung triển khai Dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Samsung theo đúng cam kết, góp phần thúc đẩy lĩnh vực R&D tại Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ thiết thực về đào tạo và chuyển giao công nghệ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ của Việt Nam phát triển.

Đánh giá cao hoạt động đầu tư của Samsung tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư cho đến nay là hơn 17 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 160.000 người, mang lại kim ngạch xuất khẩu 54 tỷ USD trong năm 2017, Thủ tướng cho biết, ngoài quyết tâm, nỗ lực của Samsung, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam đã tạo mọi điều kiện cho Samsung đầu tư thành công tại Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Samsung thành công hơn nữa tại Việt Nam.

Đáp lời, Phó chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae Yong đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với hoạt động của Tập đoàn tại Việt Nam, đặc biệt trong kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho Tập đoàn.

“Samsung đã đầu tư ở nhiều quốc gia, nhưng không có nhiều quốc gia lắng nghe, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp mạnh mẽ như Việt Nam”, ông Lee Jae Yong nói.

Đánh giá cao sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam thời gian qua, ông Lee Jae Yong khẳng định, Samsung sẽ tiếp tục đầu tư dài hạn và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Theo ông Lee Jae Yong, phát triển công nghiệp phụ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa ở Việt Nam không chỉ là mong muốn của Chính phủ Việt Nam mà cũng là của Samsung. Không chỉ chú trọng đầu tư sản xuất mà Tập đoàn đang đẩy mạnh R&D tại Việt Nam; cũng như đang nỗ lực hợp tác nhiều hơn với các doanh nghiệp Việt Nam trong việc cung ứng phụ tùng, cung ứng nguồn nhân lực...

Phó chủ tịch Samsung cũng cho biết, sau khi về Hàn Quốc, sẽ tổ chức cuộc họp các cán bộ của Tập đoàn để xem xét có thể đầu tư vào các ngành, lĩnh vực khác tại Việt Nam như gợi ý của Thủ tướng.