Đầu tư

Singapore dẫn đầu về đầu tư tại TP Đà Nẵng

12/04/2018

Thứ hai là Nhật Bản, tổng vốn đầu tư trên 647,26 triệu USD (chiếm 21,13%). Thứ ba là Mỹ, tổng vốn đầu tư 519,04 triệu USD (chiếm 16,95%).

Theo UBND TP Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay TP đã cấp mới 27 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 7,29 triệu USD, đạt 97% so với cùng kỳ năm 2017.

Đến nay đã có sáu lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp và góp vốn vào tổ chức kinh tế với tổng vốn đăng ký 12,98 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư FDI trong quý I-2018, TP thu hút được 33 triệu USD, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế đến nay, Đà Nẵng có 577 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 3,062 tỉ USD.

Cũng theo UBND TP Đà Nẵng, hiện nay TP có năm dự án sử dụng vốn ODA do TP quản lý đang được triển khai thực hiện, tổng vốn đầu tư khoảng 390 triệu USD, trong đó vốn ODA đạt 314 triệu USD, chiếm 80% tổng vốn.

Bên cạnh đó, TP hiện có năm dự án đang trong giai đoạn xúc tiến chính thức đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét và vận động các nhà tài trợ.

Được biết nước đứng đầu về đầu tư vào TP Đà Nẵng là Singapore với tổng vốn đầu tư đăng ký 717,87 triệu USD (chiếm 23,44%); thứ hai là Nhật Bản, tổng vốn đầu tư trên 647,26 triệu USD (chiếm 21,13%); thứ ba là Mỹ, tổng vốn đầu tư 519,04 triệu USD (chiếm 16,95%) và thứ tư là Hàn Quốc với 256,17 triệu USD (chiếm 8,36%).

Lãnh đạo Đà Nẵng cho hay đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Cụm công nghiệp Cẩm Lệ , Hòa Nhơn. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi tình hình thủ tục đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác giải tỏa mặt bằng.