Đầu tư

Lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Ấn Độ cao kỷ lục

14/06/2017

Theo số liệu của Bộ Công Thương Ấn Độ, trong năm tài chính 2016-17 Ấn Độ đã thu hút được 60,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong 3 năm qua, Ấn Độ đã thực hiện nới lỏng, thay đổi 87 quy định liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 21 lĩnh vực để thúc đẩy kinh tế và tạo việc làm.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2014, Thủ tướng Modi đã yêu cầu các Bộ, ngành thay đổi mạnh mẽ các quy định liên quan đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, ông yêu cầu thực hiện cấp phép tự động cho hầu hết các ngành và lĩnh vực, đồng thời nâng trần FDI ở một số lĩnh vực nhạy cảm như Tài chính, Quốc phòng…

Đối với lĩnh vực bảo hiểm và lương hưu tổng số vốn nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tăng từ 26% lên 49%.

Trong năm tài chính vừa qua, lĩnh vực dịch vụ thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất đạt 8,69 tỷ USD, tiếp đến ngành viễn thông 5,56 tỷ USD, sản xuất phần cứng và phần mềm máy tính 3,65 tỷ USD. Trong tháng 3 năm 2017, Ấn Độ thu hút được 2,45 tỷ USD vốn FDI.

Mauritius tiếp tục đứng đầu danh sách các nhà đầu tư vào Ấn Độ đạt 15,73 tỷ USD chiếm 26,17% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là Singapore 8,71 tỷ USD; Nhật Bản 4,71 tỷ USD; Hà Lan 3,37 tỷ USD và Mỹ 2,38 tỷ USD.