Đầu tư

Nhật Bản tài trợ 21 tỷ yên ODA cho hai dự án

16/01/2017

Ngày 16⁄1⁄2017, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký với Chính phủ Việt Nam hai Hiệp định vay vốn ODA nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu, tổng giá trị 21 tỷ yên.

Khoản tín dụng hỗ trợ quản lý kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh dự kiến đồng tài trợ với Ngân hàng Thế giới và một số nhà tài trợ khác, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện.

Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu sẽ hỗ trợ giảm thiểu tác hại, tăng thích ứng với biến đổi khí hậu và giải quyết các vấn đề liên ngành thông qua đối thoại chính sách và hỗ trợ tài chính cho Việt Nam, do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

QL