Thương mại - Công nghiệp

Giá điều có thể hạ vào giữa năm 2016

06/11/2015

Sản lượng điều ở khu vực Tây Phi có thể vượt mức 2 triệu tấn trong năm 2016. Ngoài việc tăng sản lượng , ngành điều khu vực này đang trong quá trình chuyển đổi với việc nhiều nhà máy chế biến đang trong quá trình xây dựng và hiện đang có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà máy chế biến , người trồng điều và các nhà chức trách tại khu vực này nhằm nâng cao năng lực chế biến.

Điều đó muốn nói rằng các nhà chế biến điều cả ở Tây Phi và Đông Phi trong tương lai sẽ phải cạnh tranh gay gắt để có đủ nguyên liệu  chế biến ; người  trồng điều sẽ được hưởng lợi khi bán được điều giá cao hơn. Nhưng ít nhất từ nay đến giữa mùa vụ 2016 (tháng 4 và tháng 5),  khi mà các nhà chế biến và các nhà nhập khẩu điều trên toàn thế giới vẫn đang tiêu thụ phần lớn điều tại khu vực này thì giá điều thô sẽ có khả năng hạ.

Về mặt số liệu, chúng ta cần lưu ý rằng, nhập khẩu điều thô của Ấn Độ đã tăng 48,5 % trong giai đoạn từ tháng Giêng – tháng 10 /2013 đến 2015, lên mức 1 triệu tấn trong khi đó sản lượng điều khu vực Tây Phi tăng nhiều hơn (khoảng 52%), từ mức 564.812 tấn lên 859.364 tấn. Thị phần điều Tây Phi trong kim ngạch nhập khẩu điều của Ấn Độ tăng từ 81% năm 2013 lên 83 % trong 10 tháng 2015.