Thương mại - Công nghiệp

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vào thị trường Úc vi phạm tháng 9⁄2015

30/10/2015

Trong tháng 9⁄2015, Việt Nam 3⁄21 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

 Trong tháng 9/2015, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 3/8 trường hợp vi phạm trong tháng 9/2015.

Ngày vi phạm
Sản phẩm
Nước
Chất cấm
Kết quả
Đơn vị
Tiêu chuẩn
10/07/2015
Crab meat claw
Thailand
Standard Plate Count
610000, 980000, 910000, 370000, 720000
cfu/g
7/09/2015
Pasteurised crab meat
Thailand
Standard Plate Count
43000, 250000, 240000, 290000, 190000
cfu/g
7/09/2015
Premium pasteurised crab meat claw
Thailand
Standard Plate Count
260000, 51000, 32000, 290000, 280000
cfu/g
8/09/2015
Premium pasteurised crab meat claw
Thailand
Standard Plate Count
<100, ~1900000, ~3700000, <100, ~2600000
cfu/g
15/09/2015
Seafood marinara
Vietnam
 E. coli
9.3, 7.5, <2.3, <2.3, <2.3
MPN/g
15/09/2015
Frozen peeled and cooked deveined black tiger prawns (tails off)
Vietnam
Standard Plate Count
120000, 70000, 83000, 180000, 140000
cfu/g
14/09/2015
Queso Arzua Ulloa Dop cheese
Spain
 E. coli
1700, 10, 1400, 230, 45
cfu/g
25/09/2015
Frozen boiled prawns
Vietnam
Standard Plate Count
17000, 4100, 130000, 110000, 140000
cfu/g

Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam có không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 9/2015.3.

Ngày vi phạm
Sản phẩm
Nước
Chất cấm
Kết quả
Đơn vị
Tiêu chuẩn
1/09/2105
Maldive fish chips
Sri Lanka
Histamine
231
 mg/kg
1/09/2105
Pistachio nut kernels
China
Aflatoxin
0.51
 mg/kg
15/09/2015
Sole mare mackerel fillets in olive oil
Portugal
Histamine
401
mg/kg
15/09/2015
Sole mare mackerel fillets with Moroccan tomato
Portugal
Histamine
212
mg/kg
18/09/2015
Sole mare mackerel fillets in Tuscan herb and olive oil
Portugal
Histamine
670
mg/kg
18/09/2015
Sole mare mackerel fillets in Tuscan herb and olive oil
Portugal
Histamine
1400
mg/kg
18/09/2015
Sole mare mackerel fillets in oil
Portugal
Histamine
1804
mg/kg
21/09/2015
Sole mare mackerel fillets with Indian style sauce
Portugal
Histamine
790
mg/kg
21/09/2015
Sole Mare Mackerel fillets with Moroccan tomato
Portugal
Histamine
520
mg/kg

Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam không có trường hợp vi phạm trong tháng 9/2015.

Ngày vi phạm
Sản phẩm
Nước
Chất cấm
Kết quả
Đơn vị
Tiêu chuẩn
21/08/2015
Seasoning powder
Japan
Composition (identified through labelling)
Prohibited plant – Bracken starch
 
18/08/2015
Peaches
United States
Fenpyroximate
0.064
 mg/kg
9/09/2015
Spirit cocktail energy drink
South Africa
Composition (identified through labelling)
Taurine and Caffeine not permitted in this food
 
16/09/2015
Xylitol bottle gum (apple mint and pink mint)
Korea Republic
Composition (identified through labelling)
Colours - Carthamus yellow & Gardenia blue not permitted in this food