Thương mại - Công nghiệp

Một số nét về Các biện pháp phòng về thương mại và rào cản phi thuế quan của UAE

07/10/2015

Năm 2005, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) ban hành Luật Liên bang số 7 thông qua và thực hiện các quy định về chống bán phá giá, chống trợ cấp và các biện pháp phòng vệ có trong Hiệp ước GCC.

Sau đó, UAE đã thông qua Luật Chống bán phá giá, Chống trợ cấp và các Biện pháp phòng vệ của khối GCC, và được sửa đổi vào tháng 10/2010, và Quy định Thi hành luật này. Cả Luật và Quy định Thi hành đều được áp dụng bắt buộc trong các nước thành viên, yêu cầu thành lập các cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương. Cục chống bán phá giá thuộc Bộ Kinh tế là tổ chức của UAE phụ trách về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Luật Chống bán phá giá và Chống hỗ trợ và Phòng vệ thương mại được thực hiện bởi Ủy ban Bộ trưởng, Ủy ban Thường trực, và Văn phòng Thư ký kỹ thuật của Ủy ban Thường trực là những cơ quan chịu trách nhiệm đối phó với những diễn biến gây nguy hại cho thương mại ở cấp độ khu vực. Tất cả những khiếu nại phải được nộp cho Ban Thư ký Kỹ thuật để xem xét tính chính xác và đầy đủ của những khiếu nại đó trong vòng 30 ngày, và nộp báo cáo sơ bộ tới Ủy ban Thường trực với khuyến nghị của mình để có thể bắt đầu tiến hành điều tra hoặc từ chối đơn khiếu nại. Ủy Ban Thường trực ra quyết định điều tra hoặc từ chối đơn khiếu nại trong vòng 15 ngày, và quyết định này được thông báo cho bên khiếu nại trong vòng 7 ngày. Việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời là do Ủy ban Thường trực và không cần có quyết định của Ủy ban Bộ trưởng. Ủy ban Bộ trưởng có thẩm quyền áp đặt các biện pháp cuối cùng. Các quyết định có thể được kháng cáo trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Tuy nhiên, cho tới nay, UAE chưa áp dụng bất kỳ biện pháp phòng vệ thương mại nào kể từ 2005

Rào cản phi thuế quan

Các tiêu chuẩn kỹ thuật

Cục Tiêu chuẩn và Đo lường Emirates (Emirates Standardization and Metrology Authority (ESMA)), thành lập năm 2001, là cơ quan quản lý tiêu chuẩn của UAE. ESMA là cơ quan dưới sự chủ trì của Bộ Môi trường và Thủy lợi cùng với các cơ quan khác liên quan tới tiêu chuẩn tại UAE. UAE có khoảng 6000 tiêu chuẩn, hầu hết dựa trên các tiêu chuẩn của GCC. Khi không có tiêu chuẩn của quốc gia hoặc của GCC, ESMA sẽ theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với UAE. Ước tính có khoảng 65-70% các tiêu chuẩn được áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế. Cơ quan này phát triển và thông qua các tiêu chuẩn do các ủy ban kỹ thuật soạn thảo, theo yêu cầu của Chính phủ, các ngành công nghiệp và người tiêu dùng. Về cơ bản, tiêu chuẩn UAE được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực đang áp dụng. Tiêu chuẩn có thể do ESMA hoặc do một cơ quan quản lý chuyên ngành (Bộ) của UAE xây dựng.

Quy định kỹ thuật

Hiện không cơ quan trung ương chịu trách nhiệm soạn thảo những quy định về kỹ thuật tại UAE. Chúng có thể được phát triển bởi Cục Tiêu chuẩn và Đo lường (ESMA), ban đầu ở dạng một tiêu chuẩn và sau đó sẽ thực hiện bắt buộc, hoặc có thể được trực tiếp đưa ra bởi một Bộ. UAE chỉ định ESMA là cơ quan phụ trách thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong Thương mại. Hiện UAE có khoảng 632 quy định về kỹ thuật.

Yêu cầu về nhãn mác và đóng gói

Yêu vầu về nhãn mác tại UAE chủ yếu được áp dụng cho lĩnh vực đồ chơi, thuốc lá và thực phẩm. Tất cả những nhãn mác cảnh báo trên đồ chơi đều phải là tiếng Ả-rập hoặc tiếng Anh và tiếng Ả-rập. Đóng gói thuốc lá yêu cầu cảnh báo đặc biệt về sức khỏe bằng tiếng Ả-rập.

Nhãn mác trên thực phẩm phải bao gồm: Tên sản phẩm và tên thương hiệu bằng tiếng Ả-rập hoặc tiếng Anh và tiếng Ả-rập. danh mục thành phần theo thứ tự giảm dần về tỷ lệ, cũng như chất phụ gia; xuất xứ của tất cả chất béo động vật; khối lượng thực (net); thể hiện theo đơn vị mét; và tên nước xuất xứ. Nhãn mác cho mặt hàng đặc biệt như các loại thực phẩm cho trẻ em, thực phẩm ăn kiêng, thực phẩm chức năng phải có thông tin chi tiết về dinh dưỡng.\

Ngày sản xuất và thời hạn sử dụng phải hiển thị trên sản phẩm thực phẩm như là phần tích hợp đầy đủ và bắt buộc của đóng gói bao bì (chẳng hạn in trên nhãn hiệu hoặc in nổi trên lon). Ngày sản xuất phải được bắt đầu bằng từ “Production” hoặc chữ “P”. Không được phép sử dụng miếng dán hoặc đóng dấu cao su để hiển thị ngày sản xuất hoặc thời hạn sử dụng trên thực phẩm.

Quy tắc xuất xứ

UAE không áp dụng quy tắc không ưu đãi về xuất xứ. Đối với quy tắc xuất xứ ưu đãi, sản phẩm phải được sản xuất toàn bộ tại nước xuất xứ hoặc trải qua công đoạn chuyển đổi cơ bản với ít nhất 40% giá trị gia tăng của địa phương, và được sản xuất tại nhà máy có ít nhất 51% thuộc sở hữu của các quốc gia GCC. Đối với thành viên của Hiệp định thương mại tự do Liên minh Ả-rập (PAFTA), giá trị gia tăng của hàng hóa không được quá 40% khi trải qua công đoạn chuyển đổi cơ bản, và không quá 20% với lĩnh vực công nghiệp lắp ráp. CO do đơn vị xuất khẩu chuẩn bị, phải được hợp pháp hóa bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu.