Thương mại - Công nghiệp

Thái Lan thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn phủ màu nhập khẩu từ Việt Nam

18/09/2015

Ngày 18 tháng 9 năm 2015, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) nhận được thông tin về việc Cục Ngoại thương (DFT) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đã đăng công báo ngày 11 tháng 9 năm 2015 quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn lạnh (Cold rolled steel, plated or coated with an alloy of aluminum and hot dipped galvanized and painted) nhập khẩu từ Việt Nam.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã thông báo tới Chính phủ Việt Nam về việc nhận được đơn yêu cầu điều tra của nguyên đơn.

Một số thông tin về vụ việc:

Ngày khởi xướng điều tra: 11 tháng 9 năm 2015

Sản phẩm bị điều tra: Tôn phủ màu có mã HS: 7210.70.10.012 7210.70.10.013 7210.70.10.014 7210.70.10.015 7210.70.10.022 7210.70.10.023 7210.70.10.024 7210.70.10.025 7210.70.10.032 7210.70.10.033 7210.70.10.034 7210.70.10.035 7210.70.10.042 7210.70.10.043 7210.70.10.044 7210.70.10.045 7210.70.10.052
7210.70.10.053 7210.70.10.054 7210.70.10.055 7210.70.10.062 7210.70.10.063 7210.70.10.064 7210.70.10.065 7210.70.10.090 7210.70.90.030 7210.70.90.040 7210.70.90.050 7210.70.90.060 7225.99.90.090 7212.40.10.090 7212.40.20.090 7212.40.90.090 7226.99.19.090 và 7226.99.99.090

Nguyên đơn: Công ty NSW. Bluescope.

Biên độ phá giá bị cáo buộc: 89.58%

Đây là vụ kiện chống bán phá giá thứ 3 của Thái Lan đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, trước đây là sản phẩm thép cuộn nguội năm 2012 và tôn lạnh năm 2015.

Trong thông báo, sau khi xem xét đơn kiện, DFT sơ bộ thấy có dấu hiệu hàng hóa bị bán phá giá và gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa đối với sản phẩm nói trên.

DFT sẽ gửi Bản câu hỏi và Đơn kiện bản công khai cho các bên liên quan. Các bên quan tâm khác nếu cần thông tin, bản câu hỏi hay các tài liệu khác có thể gửi công văn thông báo tham gia vụ việc trong thời gian tối đa là 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Ngoài ra, nhằm bảo vệ quyền lợi của mình, các nhà xuất khẩu có thể gửi các tài liệu chứng minh, quan điểm và ý kiến trong thời gian tối đa là 30 ngày kể từ ngày đang công báo này này tới:

Protection And Trade Retaliation

Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce

563 Canton Road, Bangkasor, Muang, Nonthaburi 11000

Thailand

Tel./FAX: 0 2547 4739/0 2547 4741

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Phòng xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại của nước ngoài - Cục Quản lý cạnh tranh

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: (04) 222 05012 (anh Tuấn Nghĩa)

Fax: (04) 222 05003

(Phòng xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại của nước ngoài)