Thương mại - Công nghiệp

Thương mại song phương Việt Nam và Malaysia 8 tháng đầu năm 2015

22/09/2015

Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia trong tháng 8 năm 2015 đạt 620,6 triệu USD, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 297,6 triệu USD, giảm 6,3% và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia 323 triệu USD, giảm 4,2%.

Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia trong tháng 8 năm 2015 đạt 5,253 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 2,487 tỷ USD, giảm 6,4% và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia 2,765 tỷ USD, tăng 2,5%.