Thương mại - Công nghiệp

Phương thức lấy mẫu mới đối với tôm nguyên con và thịt tôm chưa nấu chín

17/01/2017

Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc đã đăng thông báo về phương thức lấy mẫu mới đối với tôm nguyên con và thịt tôm chưa nấu chín bị đình chỉ nhập khẩu. Thông báo này đưa ra nhằm tăng cường cơ chế kiểm tra và xét nghiệm đối với hàng hóa trong thời gian đình chỉ này.

Đối với tôm nguyên con chưa nấu chín

Đối với các lô hàng có ngày vận đơn đến cảng kể từ trước ngày 8 tháng 01 năm 2017, nhân viên kiếm tra an toàn sinh học sẽ lấy mẫu từ mỗi khối trong mỗi lô hàng. Họ sẽ lấy 13 mẫu, mỗi mẫu sẽ bao gồm một mẫu nhỏ là 5 cá thể tôm nguyên con được lấy từ mỗi khối hàng. Bên cạnh đó, việc kiểm tra này sẽ có thu phí.

Các mẫu này sẽ được gửi đi xét nghiệm tại các phòng thí nghiệm mà bên nhập khẩu chỉ định với chi phí do bên nhập khẩu chi trả. Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính thì các lô hàng tôm đó sẽ phải được nấu chín, tái xuất hoặc tiêu hủy với chi phí do bên nhập khẩu chịu.

Nếu bên nhập khẩu chọn phương án nấu chín, họ sẽ phải liên lạc với Bộ Nông nghiệp để xác định cách thức và địa điểm thực hiện việc này.

Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính thì lô hàng đó sẽ trải qua một cuộc xét nghiệm cuối cùng tại Phòng thí nghiệm sức khỏe thú y Úc (AAHL) bằng cách xét nghiệm các mẫu còn lại do phòng thí nghiệm của bên nhập khẩu chỉ định cung cấp. Kết quả xét nghiệm sẽ được AAHL gửi đến Bộ Nông nghiệp, sau đó Bộ Nông nghiệp sẽ thông báo cho bên nhập khẩu. Chi phí xét nghiệm tại AAHL sẽ do Bộ Nông nghiệp chi trả.

Đối với tôm đã được tẩm ướp chưa nấu chín (ướt hoặc khô)

Đối với các lô hàng có ngày vận đơn đến cảng kể từ trước ngày 8 tháng 01 năm 2017, nhân viên kiếm tra an toàn sinh học sẽ lấy mẫu từ mỗi khối trong mỗi lô hàng. Họ sẽ lấy 13 mẫu, mỗi mẫu sẽ bao gồm một mẫu nhỏ là 5 cá thể tôm nguyên con được lấy từ mỗi khối hàng. Bên cạnh đó, việc kiểm tra này sẽ có thu phí.

Các mẫu này sẽ được gửi đến AAHL để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sẽ được AAHL gửi đến Bộ Nông nghiệp, sau đó Bộ sẽ thông báo cho bên nhập khẩu kết quả và các yêu cầu liên quan đến các lô hàng cụ thể.

Chi phí xét nghiệm tại AAHL sẽ do bên nhập khẩu chi trả.

Để biết thêm thông tin và giải đáp các thắc mắc thì doanh nghiệp có thể truy cập trang web theo địa chỉ sau: http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2017/04-2017