Doanh nghiệp Việt bốn phương

Viettel Post nhận giải thưởng kinh doanh quốc tế 2019

21/10/2019

Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế được thành lập từ năm 2002 nhằm tôn vinh thành tựu, đóng góp của các doanh nghiệp, cá nhân trên toàn cầu đối với cộng đồng, trong đó có lĩnh vực CNTT và viễn thông.

Ngày 19/10/2019, tại Thủ đô Viên, nước Áo, Phòng Truyền Thông trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đã được vinh danh tại hạng mục “Bộ phận truyền thông của năm” – thuộc hệ thống Giải thưởng Kinh doanh kinh doanh quốc tế 2019 (International Business Awards – IBA Stevie Awards.

Làm thế nào để giải quyết bài toán nhân sự đông, mạng lưới lớn, thương hiệu cần phải được bảo vệ? là một câu hỏi lớn trong giai đoạn phát triển “nóng” của Viettel Post thời gian qua.

Và ngày 1/7/2017, mô hình Phòng Đào tạo -Truyền thông ra đời với kỳ vọng rất lớn từ Ban Tổng giám đốc Viettel Post để giải bài toán khó đó. Đến nay, sau hai năm, kết quả thu được đã cho thấy mô hình Phòng Đào tạo Truyền Thông hướng đi đúng, tạo điều kiện cho sự phát triển trong công cuộc thích ứng với kỷ nguyên số của Viettel Post.

Coi việc đào tạo là nền tảng, Truyền thông là mũi nhọn, 100% các quy trình và quy định của Viettel Post được số hóa nhờ sự ứng dụng những thành tựu của kỷ nguyên số. Phòng Đào tạo Truyền thông kiểm soát chất lượng đào tạo thông qua các kỳ thi và coi truyền thông là một công cụ để cải thiện chất lượng đào tạo. Hiện tại, Phòng Đào tạo Truyền thông sở hữu 10 kênh truyền thông, với số lượng clip truyền thông lên tới gần 1.000 clip mỗi năm.

Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế được thành lập từ năm 2002 nhằm tôn vinh thành tựu, đóng góp của các doanh nghiệp, cá nhân trên toàn cầu đối với cộng đồng, trong đó có lĩnh vực CNTT và viễn thông.

Năm nay, BTC nhận được hơn 4.000 đề cử từ 74 quốc gia; với hơn 1.000 chuyên gia tham gia thẩm định toàn cầu để lựa chọn ra những đơn vị xuất sắc nhất. Mô hình Đào tạo Truyền Thông tại Viettel Post cũng đã được cấp Bằng Sở hữu trí tuệ vào ngày 31/5/2019.

Dịp này, Tổng giám đốc Viettel Post, ông Trần Trung Hưng cũng vinh dự được nhận giải Giám đốc điều hành của năm cho ngành Giao thông vận tải.

Ông Trần Trung Hưng - Tổng giám đốc Viettel Post nhận giải Giám đốc điều hành của năm ngành Giao thông vận tải.