Doanh nghiệp Việt bốn phương

FPT đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hóa, tăng hiệu quả ở nước ngoài

18/08/2019

Thị trường nước ngoài ngày càng đóng góp lớn cho doanh thu và lợi nhuận của FPT.

Tập đoàn FPT vừa công bố, trong tháng 7/2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 2.250 tỷ đồng và 399 tỷ đồng, tăng 19,6% và 31,5% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 21,8% và 27,5% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 14.742 tỷ đồng và 2.538 tỷ đồng, tương đương 104,1% và 111,1% kế hoạch lũy kế.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 2.114 tỷ đồng và 1.688 tỷ đồng, tăng 26,8% và 29,1% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.495 đồng, tăng 28,6%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 17,2% (6 tháng đầu năm 2018 đạt 16,4%).

Báo cáo của FPT cho biết, khối Công nghệ tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của FPT. Theo đó, khối này đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 8.218 tỷ đồng và 1.036 tỷ đồng, tăng tương ứng 26,7% và 43,4% so với cùng kỳ, tương đương 103% và 109% kế hoạch lũy kế.

Trong đó, doanh thu tại thị trường nước ngoài của khối này đạt 5.852 tỷ đồng, tăng 37,1%; lợi nhuận trước thuế đạt 896 tỷ đồng, tăng 37,4%. 

Khối Viễn thông đạt 5.809 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,6%, đạt 103% kế hoạch lũy kế, lợi nhuận trước thuế đạt 972 tỷ đồng, tăng 13,4%, tương đương 107% kế hoạch lũy kế. 

Trong đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ Viễn thông lần lượt đạt 5.487 tỷ đồng và 808 tỷ đồng, tăng lần lượt 17,9% và 16,0% so với cùng kỳ.

Nếu tính theo thị trường, thì sau 7 tháng đầu năm 2019, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 6.169 tỷ đồng doanh thu, tăng 32,7% và 966 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2018. 

Thị trường nước ngoài ngày càng đóng góp lớn cho doanh thu và lợi nhuận của FPT. Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 42% và 38%, trong khi 7 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 38% và 36%.

Image result for FPT in USA

Văn phòng của FPT tại Mỹ

Nằm trong chiến lược toàn cầu hóa, FPT mới đây đã khai trương trung tâm phát triển công nghệ tại Kariya - một trong những trung tâm của ngành công nghiệp ô tôNhật Bản. Đây là trung tâm phát triển công nghệ thứ 2 của FPT tại Nhật Bản.

Sau gần 15 năm bước chân vào thị trường Nhật Bản, hiện FPT là doanh nghiệp CNTT nước ngoài có quy mô nhân sự lớn nhất tại đây. Với quy mô nhân sự hơn 1.600 người làm việc tại 11 văn phòng, trung tâm phát triển ở Nhật Bản, FPT là cầu nối quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam - Nhật Bản.

BBT tổng hợp