Doanh nghiệp Việt bốn phương

Vận động kiều bào hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại thanh long tại thị trường Úc

16/03/2017

Hoạt động này đã được thực hiện khá thành công đối với trái vải trong năm đầu tiên và trái xoài trong năm thứ hai xuất khẩu sang Úc.

Hiện nay, ở Úc có hơn 300.000 Việt kiều, chưa kể cán bộ, lưu học sinh, sinh viên Việt Nam đang làm việc và học tập. Trong số các doanh nhân Việt kiều, nhiều người là chủ các nhà hàng, siêu thị và kinh doanh rất thành công trên nước Úc.

Nếu như chúng ta phối hợp với Hội doanh nhân Việt kiều Úc châu tổ chức vận động các doanh nghiệp Việt kiều “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm trước mắt là vận động các doanh nghiệp Việt kiều đưa thanh long Việt Nam tiêu thụ trong cộng đồng người Việt và người Á đông tại Úc, sau đó mở rộng đến người tiêu dùng Úc nói chung. Hoạt động này đã được thực hiện khá thành công đối với trái vải trong năm đầu tiên và trái xoài trong năm thứ hai xuất khẩu sang Úc.