Doanh nghiệp Việt bốn phương

Đại hội BAOOV nhiệm kỳ 2018-2023

30/06/2018

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018-2023 Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) đã diễn ra ngày 29⁄6 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chào mừng đại hội; đại diện một số cơ quan Trung ương, TPHCM, một số địa phương và khoảng 250 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tham dự đại hội.

Từ khi thành lập (năm 2009) đến nay BAOOV đã xây dựng được mạng lưới hội viên tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, tạo môi trường hợp tác thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài; cung cấp thông tin về dự án, cơ hội đầu tư trong và ngoài nước; tư vấn cho hội viên về luật pháp, thủ tục hành chính, chính sách, chủ trương của Nhà nước. BAOOV đã tổ chức nhiều chương trình kết nối, tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài với các địa phương, các doanh nghiệp trong nước, góp phần cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước.

Với mục tiêu “hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức của doanh nhân trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Theo đó, BAOOV sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động thu hút sự quan tâm của các doanh nhân, kiều bào, tạo sự gắn bó, liên kết thường xuyên giữa các thành viên; Tổ chức các hoạt động làm cầu nối, tăng cường giao lưu giữa các chi hội, hội viên nhằm trao đổi thông tin, hợp tác kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển doanh nghiệp và xây dựng đất nước; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thu hút mở rộng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của kiều bào trong việc tham gia xây dựng Tổ quốc…

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu và thông qua danh sách Ban Chấp hành BAOOV nhiệm kỳ mới gồm 33 ủy viên. Ông Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Lan Group được bầu làm Chủ tịch BAOOV nhiệm kỳ 2018-2023.