Doanh nghiệp Việt bốn phương

Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản tăng cường liên kết

07/05/2018

Ngày 6⁄5, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ II (2018-2020) với khẩu hiệu "Liên kết sức mạnh doanh nghiệp"

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Đinh Ngọc Hải, Chủ tịch Hiệp hội khóa I cho biết sau 5 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội đã đạt được những kết quả ban đầu, đóng góp vào sự kết nối doanh nghiệp giữa hai nước, doanh nghiệp Nhật Bản với một số địa phương như Cần Thơ, Cà Mau.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường mong muốn trong nhiệm kỳ tới, ban chấp hành mới của Hiệp hội sẽ có những hành động cụ thể và thực chất hơn. Đặc biệt, Hiệp hội cần tạo được sự liên kết chặt chẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản và các doanh nghiệp Việt Nam có hợp tác với Nhật Bản. Đại sứ cho rằng, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, điều này tạo ra rất nhiều không gian cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào thị trường Nhật Bản.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 11 người, trong đó có Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch. Phát biểu tại Đại hội, tân Chủ tịch Vũ Hoàng Đức Hội đã đặt ra 3 mục tiêu chính trong nhiệm kỳ mới, gồm tổ chức tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp với mục đích đoàn kết hội viên.

Bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ các hoạt động kinh tế góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia; tiếp tục là đầu mối thúc đẩy phát triển quan hệ của các doanh nhân, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và với các quốc gia khác (đặc biệt là Việt Nam) trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi; và tuyên truyền đến các hội viên về thông tin, dịch vụ, xúc tiến thương mại..., tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh. Tư vấn, phản biện về lĩnh vực kinh tế, luật pháp.

Đại diện ban chấp hành khóa mới, ông Vũ Hoàng Đức đã cam kết sẽ nỗ lực để gây dựng Hiệp hội lớn mạnh hơn nữa, trở thành địa chỉ tin cậy kết nối doanh nghiệp hai nước, đồng thời mong muốn toàn thể các hội viên phát huy sức mạnh sáng tạo và đoàn kết, trách nhiệm để tiếp tục xây dựng Hiệp hội chuyên nghiệp, năng động và hội nhập.