Cầu nối kinh doanh

Tìm nhà cung cấp thiết bị định vị địa lý

01/08/2016

Công ty I2b của An-giê-ri, sở hữu trang web algeriatenders.com chuyên về gọi thầu tại An-giê-ri, tìm nhà cung cấp thiết bị định vị địa lí (Geo Traccking).

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ:

Công ty I2b Sarl

Địa chỉ: 4 Rue Ahmed Chérifi,Kouba, Alger

Tel: + 213 21 28 41 13/18; Fax: + 213 21 28 4115

Email: i2b@algeriatenderccom; Website: www.algeriatenders.com