Cầu nối kinh doanh

Tìm kiếm nhà cung cấp các mũi vít cơ khí

15/07/2016

Doanh nghiệp ESSVE Produkter AB của Thụy Điển đang muốn tìm nhà sản xuất tại Việt Nam có khả năng cung cấp sản phẩm cơ khí cụ thể là: các loại mũi vít (screw driver bits) như trong ảnh dưới đây:

Địa chỉ liên hệ:

Ông Mikael Kumlin

Phụ trách quản lý sản phẩm (Product Manager)

Điện thoại: +46 (0) 86236100/ (0)73 071 88 91

Email: mikael.kumlin@essve.se

Trang web Công ty: www.essve.se

Các doanh nghiệp Việt Nam nếu có nhu cầu, có thể liên hệ trực tiếp tới bạn theo địa chỉ nêu trên hoặc thông qua Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển để hỗ trợ kết nối với bạn.