Cầu nối kinh doanh

Công ty WABCO (Bỉ) cần mua phụ tùng phanh xe tải

15/07/2016

Công ty WABCO (Bỉ) cần mua phụ tùng phanh xe tải. Chi tiết xin liên hệ như sau:

Địa chỉ : Chausee de LaHulpe 166

Phone : +32 (0) 2 663 9808

Fax : +32 (0) 2 663 9819

Liên hệ : Mr. Nicolas Flour, Group Commodity Director

Nicolas.Flour@wabco-auto.com

www.wabco-auto.com

Liên hệ tại Việt Nam:

Dr. Trương Chí Bình

Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp phụ trợ, Viên chiến lược và chính sách công nghiệp

truongchibinh@gmail.com