Cầu nối kinh doanh

Cơ hội giao thương cho các doanh nghiệp tại thị trường Thủy Điển

07/07/2016

Công ty của Thủy Điển đang có nhu cầu tìm kiếm nhà sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng túi nhựa, và sản phẩm cơ khí.

1. Công ty của Thụy Điển có nhu cầu tìm kiếm nhà sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng túi nhựa dùng trong hệ thống siêu thị và trung tâm mua sắm:

Tên Công ty: AH PARTIHANDEL

CEO: Ali Hallak

Địa chỉ: Solhemshagväg 13A, 163 56 Spånga, Sweden

Điện thoại: + 46 735589733

Email: Ali@AHPartihandel.com

2. Công ty của Thụy Điển cần tìm kiếm nhà sản xuất và xuất khẩu sản phẩm cơ khí như giá giữ xe đạp treo tường bằng thép…:

Tên công ty : Svenska Cykelrum

Director: Lars Ljun

Địa chỉ: Gröndalsvägen 38, 117 66 Stockholm, Sweden

Điện thoại: +46 709581868

Email: info@svenskacykelrum.se/ www.svenskacykelrum.se