Cầu nối kinh doanh

Châu Phi cần nhập khẩu gạo Parboiled Rice 5% của Việt Nam

24/05/2016

Một số nước châu Phi đang có nhu cầu nhập khẩu gạo từ Việt Nam.

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Đức thì hiện nay một số nước châu Phi đang cần nhập khẩu gạo Parboiled Rice 5% của Việt Nam. Vậy những đơn vị nào có điều kiện xuất khẩu loại gạo này xin liên hệ với Thương vụ Đức để kết nối.

Thông tin chi tiết, xin mời liên hệ Tham tán công sứ Nguyễn Hữu Tráng, điện thoại 0049 30 2298198, email: de@moit.gov.vn.