Cầu nối kinh doanh

Công ty ở Đức tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất găng tay và băng dán y tế

30/10/2015

Công ty WIBU ở Ahrensburg, CHLB Đức chuyên nhập khẩu và cung cấp dụng cụ y tế muốn tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất găng tay và băng dán y tế.

Liên hệ: Vụ thị trường Châu Âu, Bộ Công Thương. ĐT: 22205380, email: ngatp@moit.gov.vn

hoặc Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức.