Cầu nối kinh doanh

Doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam

10/11/2022

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ giới thiệu một doanh nghiệp muốn nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam.

Thông tin chi tiết về sản phẩm, mẫu mã, doanh nghiệp Việt Nam tham khảo tại đây.

Hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ theo email dieptn@vntousa.org để được hỗ trợ thêm thông tin.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ