Cầu nối kinh doanh

Doanh nghiệp Rumani tìm nhà xuất khẩu đường mía

12/08/2022

Doanh nghiệp tại Rumani có nhu cầu nhập khẩu và tìm nhà xuất khẩu đường mía tại Việt Nam.

Doanh nghiệp quan tâm xuất khẩu, đề nghị liên hệ:
Thương vụ Việt Nam tại Rumani, email: ro@moit.gov.vn, điện thoại +40 733494875
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Rumani