Cầu nối kinh doanh

Doanh nghiệp tại New Zealand tìm nhà cung cấp bảng từ bằng chất liệu sứ và acrylic trên thép

15/08/2022

Thương vụ Việt Nam tại New Zealand xin giới thiệu cơ hội giao thương về một số sản phẩm.

Doanh nghiệp tại New Zealand mong muốn tìm kiếm nhà cung cấp từ Việt Nam cho một số sản phẩm như sau:
1. Bảng từ bằng chất liệu sứ và acrylic trên thép (Magnetic whiteboards in both porcelain and acrylic on steel)
2. Bảng từ bằng kính (Magnetic glass boards)
Thông tin doanh nghiệp tại New Zealand:
ALEX Distributors (Website: alexnz.co.nz)
Director: Mr. Des Thomas
Địa chỉ: 45 Scott St, Hawera 4610, New Zealand
Mobile: +64 21717965 / Phone: +64 62787349
Email: des@alexnz.com
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại New Zealand