Cầu nối kinh doanh

Giới thiệu ngành nông nghiệp và thực phẩm tại Ả-rập Xê-út

15/09/2015

Với nhu cầu tiêu thụ thực phẩm ngày càng cao trong bối cảnh nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế, chỉ có ít hơn 2% diện tích đất nông nghiệp, Ả-rập Xê-út ngày càng chú trọng đến việc phát triển, sử dụng công nghệ cao trong việc phát triển nền nông nghiệp nước nhà.

Chính phủ Ả-rập Xê-út khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân tham gia sản xuất thực phẩm, tìm kiếm đất nông nghiệp và đầu tư nông nghiệp ra nước ngoài. Bên cạnh đó, Chính phủ Ả-rập Xê-út cũng vận động khối doanh nghiệp tư nhân góp quỹ, tài trợ tiền và dịch vụ logistics cho các hoạt động liên quan đến phát triển nông nghiệp trong và ngoài nước. Năm 2012, để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, Chính phủ Ả-rập Xê-út đã tăng ngân sách cho khu vực nông nghiệp lên 16 tỉ USD. Tính đến tháng 10/2013, Chính phủ Ả-rập Xê-út đã chi 15 tỉ USD cho các dự án nông nghiệp và triển khai các chiến lược phát triển nông nghiệp trong nước.