Cầu nối kinh doanh

Doanh nghiệp Thụy Điển cần mua dầu gạo Việt Nam

02/11/2021

Doanh nghiệp Thụy Điển

Doanh nghiệp nào quan tâm, đề nghị gửi hồ sơ doanh nghiệp bằng tiếng Anh về Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia tại email: se@moit.gov.vn trước ngày 15/11/2021. 

Yêu cầu  đã xuất khẩu đi EU. 

Nguồn: https://vietnordic.com (Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển)