Cầu nối kinh doanh

SAMSUNG: Nhu cầu tìm kiếm và phát triển nhà cung ứng tiềm năng Thứ Sáu_23⁄4⁄2021

23/04/2021

Với nhu cầu hiện tại, Samsung đang tìm kiếm và phát triển nhà cung ứng tiềm năng liên quan với một số hạng mục được mô tả như sau:

Thông tin 36 hạng mục chi tiết trong file đính kèm.png
Quý doanh nghiệp tiềm năng có khả năng đáp ứng được các hạng mục nêu trên vui lòng gửi thông tin liên hệ:
Samsung Electronics:
Ms. Đào Diệu Quỳnh (Professional II, Supplier Relationship Manage)
– Email: quynh.dd@samsung.com
– SĐT: 0869.089.882 – 022.2369.6971