Cầu nối kinh doanh

Cách tính giá hàng hóa nhập khẩu tại Canada

21/07/2015

Nhà xuất khẩu Việt Nam sang thị trường Canada có thể tính giá bán cho sản phẩm của mình tại thị trường này để tăng được khả năng cạnh tranh của hàng hóa mà xuất khẩu. Dưới đây làm một bảng liệt kê các chi phí nhập khẩu để tính giá bán tại nội địa (Canada) trung bình cho một sản phẩm được nhập khẩu:

Chi phí cập cảng trung bình cho một sản phẩm nhập khẩu bao gồm: Thuế nhập khẩu; Thuế kinh doanh nộp cho Bang và Tỉnh; Phí giao nhận/ bảo hiểm/ phí môi giới; Phí quảng cáo/ thử nghiệm và phát triển sản phẩm; Phí vận tải; Tổng chi phí; và những chi phí vận chuyển khác,mang vác, khuân, chở khác.

Dưới đây là bảng mẫu tính giá hàng nhập khẩu:

Bảng mẫu tính giá nhập khẩu

Loại hàng hóa

Giá cả (tính theo đơn vị tiền tệ nước bạn)

1.Giá sản phẩm theo từng đơn vị:

·        Nguyên liệu

·        Nhân công

·        Tổng chi phí sản xuất tại nhà máy

·        Chi phí quản lý

·        Chi phí quản lý điều hành xuất khẩu

·        Quảng cáo/ vật tư quảng cáo

Tổng chi phí sản phẩm

2. Chi phí xuất khẩu:

·        Chi phí đóng gói

·        Phí nhãn mác và đóng gói đặc biệt

·        Phí ghi nhãn

·        Phí bốc xếp và chằng buộc hàng hóa

Phí giao nhận:

·        Làm thủ tục giấy tờ

·        Bảo hiểm sản phẩm

Cộng tổng một phẩn, chi phí  xuất khẩu

Cộng chỉ tiêu lợi nhuận

Giá bán cơ bản

Cộng giá hoa hồng cho đại lý(nếu có)

Giá bán xuất xưởng

3. Chi phí vận tải khi xuất khẩu

·        Vận chuyển đường bộ:

·        Thuế bến bãi, neo đậu

·        Tổng phí vận chuyển tại cảng      

( FOB):

Cộng thêm phí:

·        Vận chuyển hàng không

·        Vận chuyển đường biển

·        Bảo hiểm

Tổng giá CIF tại cảng đến

4. Chuyển sang đồng đô la Canada theo tỉ giá hiện tại

 Canadian $

Vì lý do chất lượng sản phẩm kém, hỏng vào thời điểm trước hoặc sau vận chuyển hoặc do vận chuyển chậm, nhà xuất khẩu có thể bị yêu cầu cung cấp sản phẩm thay thế, phụ tùng hoặc bồi thường tiền. Người xuất khẩu có thể đề xướng các điều khoản đặc biệt  cho phép họ chuyển các chi phí lưu kho và tồn kho sang nhà bán lẻ dưới dạng giá bán lẻ theo cách tính trên. Những đơn hàng nhập khẩu với số lượng lớn thường kèm theo những điều khoản này.